Tadeusz MajTADEUSZ MAJ -ur. 1945r. Artysta plastyk, inicjator powstania Teatru "Ecce Homo" w 1996 roku. Dyrektor Państwowych Szkół Sztuk Plastycznych w Kielcach w latach 1979 -1997. Autor monumentalnej scenografii do spektaklu "Ecce Homo" na którą złożyły się jego dzieła głównie z wystawy "GENESIS".
Zmarł 1 listopada 1997 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Tadeusz Maj - urodził się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Już jako uczeń szkoły średniej odnosił sukcesy artystyczne, zdobył m.in. wyróżnienie premiera Nehru w Międzynarodowym Konkursie Rysunków Dziecięcych w Delhi w 1962 r. Po ukończeniu w 1969 r. studiów z zakresu historii sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim podjął pracę w ostrowieckiej oświacie, najpierw jako nauczyciel wychowania plastycznego, następnie wizytator tego przedmiotu. Wówczas z jego inicjatywy powstał Międzyszkolny Ośrodek Pracy Twórczej Młodzieży, którego podopieczni z sukcesami uczestniczyli w konkursach plastycznych, podejmowali studia artystyczne. Współtworzył skupiającą miejscowych twórców "Grupę 10", organizował plenery malarskie.
W 1979 r. został dyrektorem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach, które pod jego kierownictwem osiągnęło najwyższą w swych dziejach świetność. W 1986 r. doprowadził do powstania jedynego w kraju zespołu, który przyjął nazwę Państwowe Szkoły Sztuk Plastycznych, będącego największą w Polsce średnią szkołą plastyczną pod względem liczby specjalizacji, uczniów, nauczycieli i bazy. Placówka, którą doprowadził do stowarzyszenia w UNESCO, od 1990 r. jest szkołą autorską realizującą własny, oryginalny program nauczania. Okazał się świetnym organizatorem pracy szkoły, doskonale rozumiejącym jej specyfikę. Zdobył sobie wysoki autorytet pośród kadry pedagogów i uczniów. Otrzymał nagrody ministra edukacji narodowej (dwukrotnie) oraz ministra kultury.
Jako artysta Tadeusz Maj konsekwentnie kroczył własną drogą. Najchętniej wypowiadał się poprzez starannie skomponowane ekspozycje, w których malarstwo łączył z elementami scenograficznymi - przestrzenią, światłem, dźwiękiem, zresztą zajmował się także działaniami teatralnymi, a jego spektakl "Ecce Homo" stał się głośną inscenizacją. Był twórcą, który w sposób niezwykle sugestywny podejmował podstawowe problemy egzystencjalne, odnosił się do największych pytań trapiących człowieka, ale nikomu nie podsuwał gotowych odpowiedzi. Wiele mówią same tytuły tych ekspozycji - pokazów: "Katharsis", "Misterium współczesne", "Genesis". Ostatnio interesował się grafiką komputerową, tworzył wielkoformatowe kompozycje barwne o niezwykłej ekspresji. Laureat licznych nagród artystycznych.
Przed dwoma laty został kustoszem otwartej w Ostrowcu galerii Biura Wystaw Artystycznych, którą w krótkim czasie uczynił miejscem znakomitych ekspozycji. Był pomysłodawcą Jesiennego Salonu Plastyki w Ostrowcu, ogólnopolskiej konfrontacji, której drugie w tym roku(1997) wydanie przyniosło bogate i artystycznie bardzo ciekawe pokłosie. Nie mógł być obecny na wernisażu, który odbył się przed dziesięcioma dniami. Nie pozwoliła mu na to okrutna choroba, która ujawniła się nagle...
Odszedł w pełni sił twórczych, pozostawiając wspaniałe, zamknięte już dzieło. Będzie nam Ciebie, Tadeusz, bardzo brakować.


JERZY DANIEL - SŁOWO LUDU, 3 listopada 1997


Copyright (c) 2003 Wojciech Habdas. All rights reserved.
All photographs (c) 2003.