Anna Kondratowicz

Anna Kondratowicz - współzałożycielka Teatru Ecce Homo. Od początku istnienia menager. Od 1998, po śmierci Tadeusza Maja do dziś, prezes Stowarzyszenia Artystycznego Ecce Homo. Od 2000 roku kierownik artystyczny teatru. Inicjatorka i organizatorka Przeglądu Teatrów Alternatywnych.
Reżyserka spektakli: "Imum coeli" - 2000r., "Ptaki stymfalijskie" - 2001r., " Gaduły, czyli opowiastki z życia wzięte" - 2001r., "Kruchość"- 2003r., "Łagodna" - współpraca reżyserska - 2013r.
A także happeningów: "Hola, hola pasterze z pola"- 2002r., "Człowiek z teatru"- 2004r., "Protestacja"- 2006r., "Dziewięćsił"- 2006r.
Od 2000 roku inicjatorka i organizatorka warsztatów teatralnych, muzycznych, tanecznych, plastycznych i psychologicznych.
W 2006 roku współzałożycielka Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa. Od początku istnienia w-ce prezes tej Federacji.
Copyright (c) 2004-2018 Wojciech Habdas. All rights reserved.
All photographs (c) 2004-2018.