Nieskończony Zbiór Wszystkich Innych, 13.11.2016


Copyright (c) 2017 Wojciech Habdas. All rights reserved.
All photographs (c) 2017.