Międzynarodowy Festiwal Teatralny na zamku Hartenberk k/ Karlovych Varów w Czechach, w dniach 18-25 sierpnia'11
Copyright (c) 2011 Wojciech Habdas. All rights reserved.
All photographs (c) 2011 Anna Kantyka-Grela.