Wielkie podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, dzięki którym udało nam się wyjechać na największy światowy festiwal teatralny w Edynburgu.

Dziękujemy w szczególności:
Panu Wojciechowi Lubawskiemu - Prezydentowi Miasta Kielce
Pani Annie Mariańskiej z A KAY PIETRON & PALUCH z Londynu
Panu Andrzejowi Mochoniowi - prezesowi Targów Kielce
Panu Adamowi Jarubasowi - Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego
Panu Jackowi Kowalczykowi - dyrektorowi Departamentu Wydziału Kultury Urzędu Marszłkowskiego
Pani Wojewodzie Bożentynie Pałka-Koruba
Panu Markowi Scelinie - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
Prezydentowi Andrzejowi Sygutowi
Wydziałowi Kultury Urzędu Miasta Kielce (w szczególności pani Beacie Kamińskiej)
Monice Rosmanowskiej (Gazeta Wyborcza)
Robertowi Biernackiemu
Teresie Górskiej